Dünya diken üstünde! Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti

2022-02-15 10:12:40

Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alacak bir Rus saldırısının bu hafta da dahil olmak üzere her an başlayabileceğini yineledi. Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin onbinlerce Rus askerinin Ukrayna sınırı boyunca konuşlandıklarını net şekilde gözlemlediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerilimin azaltılması yönünde adım atıldığına yönelik bir kanıt görmüyoruz" açıklamasını yaptı. Amerikan teknoloji firması Maxar'ın yayınladığı yeni uydu fotoğrafları, Ukrayna'yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatan Rus ordusunun neredeyse tüm karargahlarını gözler önüne serdi.

Joe Biden Joe Biden Emmanuel Macron

--

--

Erez Egilmez Google :Erez Egilmez My Name is Erez Eğilmez Coming Soon Erez Egilmez

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store